29 czerwca przezywaliśmy w naszym parafialnym kościele podwójną uroczystość: odpust parafialny i 40 rocznicę utworzenia naszej parafii.

Sumę odpustową i słowo Boże wygłosił ks. prałat Bolesław Burek, który jako jeden z pierwszych inicjował duszpasterstwo w parafii Nowy Łupków. Podkreślił w homilii, jak niełatwy był to czas dla zawiązania i budowania wspólnoty parafialnej. Rozległy obszar parafii, brak komunikacji, jedynie kolej szeroko i wąskotorowa czy trudności lokalowe na naukę katechezy. Jednak zapał i zaangażowanie mieszkańców doprowadziło do powstania parafii w obecnym kształcie. Podkreślił także wielką pomoc i życzliwość mieszkańców w organizowani kultu Bożego.

Szczególne podziękowania dla ks. prałata Bolesława oraz dla ks. Andrzeja Kołodzieja, ks. Jana Balickiego i ks. Zdzisława Pokrywki oraz ks. dziekana Jana Krupińskiego wraz z księżmi z dekanatu Rzepeckiego za udział we wspólnej modlitwie. Dziękuję również za obecność zaproszonym gościom. Niech św. Apostołowie Piotr i Paweł wypraszają u Boga dla nas wszystkich potrzebne łaski w ciągłym wzrastaniu w łasce i świętości

.