Małżeństwo

Zawarcie małżeństwa zgłaszamy minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jest to pierwsza rozmowa z duszpasterzem  w celu ustalenia daty ślubu, przedstawienia wymaganych dokumentów potrzebnych do spisania protokółu przedślubnego oraz ustalenie daty jego sporządzenia.

Druga rozmowa z duszpasterzem odbywa się w terminie wcześniej uzgodnionym i dotyczy sporządzenia protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty wygłoszenia zapowiedzi.

Trzecia rozmowa odbywa się na tydzień przed ślubem w celu omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa.

Potrzebne dokumenty:

  • Aktualne, tj. z datą do 3-ch miesięcy wstecz, metryki chrztu,
  • Dowody osobiste,
  • Ostatnie świadectwo katechizacji,
  • Świadectwo bierzmowania,
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenie z konferencji dekanalnych oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej.
  • Dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego)
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego jest niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto zawiązek cywilny.