Namaszczenie

1. Chorych odwiedzam na życzenie rodziny lub samego chorego.

2. W mieszkaniu chorego należy przygotować na stoliku przykrytym białym obrusem: krzyż, zapalone świece, wodę święconą.

3. Sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował.

4. Udziela się sakramentu namaszczenia również osobom w podeszłym wieku, jeśli nawet nie zagraża im niebezpieczna choroba.

5. Kapłan wezwany do chorego, który już umarł nie udziela namaszczenia. Wówczas pozostaje już tylko modlitwa za zmarłego.