Historia Nowego Łupkowa

Historia Nowego Łupkowa sięga 2 połowy XIX w. chociaż administracyjne, potwierdzenie nazwy, miejscowość ta uzyskała dopiero w dniu 1.01.2011r. Od 1872 r. funkcjonowała ona jako osada kolejarska i baza przeładunku drzewa dla stacji kolejowej w Łupkowie. Łupków i okolice, a przede wszystkim Przełęcz Łupkowska mają za sobą bogatą historię sięgającą czasów rzymskich i początków chrześcijaństwa, kiedy to nazywana „uhorskimi wrotami” wyznaczała ważny szlak handlowy. To już wtedy powstawały różne zapisy i podania, przypisujące tej ziemi nazwę aktualną do dziś – Bieszczady. Dziejom naszej ziemi nie obce były burzliwe wydarzenia do wojen światowych włącznie. To w rejonie Łupkowa już w sierpniu 1939r. polegli pierwsi obrońcy Polski. To w Bieszczadach długo po wojnie nie milkły armaty i karabiny.

Kiedy lokowano wieś Łupków w 1526r. na prawie wołoskim, okolicą zarządzał Starosta Sanocki, od połowy XIX w. Łupków z przyległościami stał się majątkiem Przemyskiego Biskupstwa Grecko-Katolickiego. W 1 połowie XIX w. w Łupkowie wybudowano cerkiew parafialną p.w. św. Michała Archanioła, która uległa zniszczeniu po 1947r, Nie była ona pierwszą świątynią we wsi, dokumenty mówią o dwóch wcześniejszych z XVI i XVIII w. Po wojnie mieszkańcy wioski długo należeli do parafii w Komańczy, naszą parafię powołano pierwotnie jako parafię w Smolniku w dniu 30 czerwca 1979r. Wybudowanie plebanii w Nowym Łupkowie w 1983r., zdecydowało o zmianie siedziby parafii. Pierwszą świątynią w Nowym Łupkowie był kościół tymczasowy z płyt paździerzowych. Po blisko 10 latach w 1991r. zastąpił go kościół murowany.

W niedalekiej przyszłości powyższy opis zostanie zastąpiony opracowaniem bardziej szczegółowym. Z uwagi na obszerność materiału i jego wieloźródłowy charakter wymaga to czasu. W podobny sposób dokonane będą zmiany w opisie Smolnika i Woli Michowej.