Historia parafii

Tymczasowy kościółek wybudowany w Nowym Łupkowie w 1982 roku przez ks. Zdzisława Pokrywkę.

Parafia rzymsko-katolicka w Nowym Łupkowie nie ma za sobą wielu lat tradycji, a znaczna część mieszkańców naszej wioski była świadkami jej tworzenia i 33 lat rozwoju. Parafia została powołana do życia dekretem Ordynariusza Diecezji Przemyskiej ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka o numerze 1317/79 z dnia 30.06.1979 r. Pierwotnie była to parafia w Smolniku, gdyż ze wszystkich miejscowości włączonych do parafii jedynie tam znajdowała się świątynia. Parafia początkowo obejmowała wsie: Smolnik, Wola Michowa, Mików, Nowy łupków, Duszatyn, Radoszyce, Osławica, Stary Łupków, Maniów, Balnica i Szczerbanówka. Wszystkie te miejscowości wcześniej należały do Parafii w Komańczy i były obsługiwane przez dojeżdżających księży.

Ołtarz główny w pierwszym kościółku na Nowym Łupkowie.

Pierwszym proboszczem w nowej parafii został ks. Zdzisław Pokrywka. Z uwagi na istniejące warunki zamieszkiwał na plebanii w Komańczy, a posługę duszpasterską wykonywał z dojazdu. Było to o tyle ułatwione, że pod koniec lat siedemdziesiątych wybudowano prawie w całości asfaltowy trakt – drogę krajową z Komańczy do Cisnej. Wcześniej na bezdrożach jedynie pewnymi środkami lokomocji był ciężki sprzęt lub trakcja kolejowa z Komańczy do Łupkowa. Ks. Pokrywka w czasie swojej kadencji dokonał kilku istotnych posunięć, które w znaczny sposób zaważyły na dalszych losach parafii. W 1982 r. wybudował w Nowym Łupkowie tymczasową świątynię – kościółek z desek i płyt paździerzowych. W 1983 r. wybudowano nielegalnie obok tego kościółka budynek plebanii, zaś w Smolniku rozpoczęto budowę punktu katechetycznego.

Powyższe wydarzenia spowodowały, że w dniu 4.07.1983 r. ksiądz Biskup Ignacy Tokarczuk kolejnym dekretem przeniósł siedzibę parafii ze Smolnika do Nowego Łupkowa. Ks. Pokrywka urzędował w parafii do 1985 r.

W dniu 29.10.1985 r. na proboszcza parafii mianowany został ks. Andrzej Kołodziej. Wyzwaniem dla niego było zalegalizowanie dotychczasowych inwestycji w parafii i udoskonalenie obiektów istniejących. W 1986 r. parafia zyskała prawo wieczystej dzierżawy działki w Nowym Łupkowie, gdzie już stał kościółek i plebania.

W 1987 r. ukończono budowę punktu katechetycznego w Smolniku i po uzyskaniu akceptacji ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka rozpoczęto przygotowania do budowy kościoła w Nowym Łupkowie. W dniu 29.11.1987 r. w parafii rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i trwała do wiosny przyszłego roku. Peregrynację zakończono w dniu 10.04.1988r., a w dniach 15-22. kwietnia odbyły się pierwsze w parafii Misje święte. W dniu 4 maja rozpoczęto bez pozwolenia, budowę kościoła w Nowym Łupkowie. Prace budowlane wykonywali robotnicy z Golcowej, którzy przy pomocy parafian zamknęli rok postawieniem ścian do wysokości okien i stropów nad pomieszczeniami pomocniczymi.

W dniu 16.04.1989 roku o godz. 14.00 Jego Ekscelencja ks. Biskup Ignacy Tokarczuk poświęcił kamień węgielny pod budowaną świątynię. Od 1990 roku na rzecz plebanii, parafii, a przede wszystkim budowy kościoła zaczęli pracować skazani z miejscowego Zakładu Karnego.

Rok 1991 był przełomowym dla parafii, z wielu powodów. Rzeczą najważniejsza było poświęcenie nowo wybudowanego kościoła. Aktu tego dokonał ks. Biskup Ignacy Tokarczuk w dniu 21.09. Jednocześnie w Woli Michowej poświęcono przeniesiony tam, kościółek drewniany z Nowego Łupkowa. Rok ten to także negatywne konsekwencje dla naszej wioski, dokonywanych w kraju zmian; nastąpiła likwidacja miejscowego PGR-u, co pozbawiło pracy wielu mieszkańców.

W okresie od 16.08.1993 r. do 02.02.1996 r. proboszczem parafii był ks. Jan Balicki.

W Święto Matki Bożej Gromnicznej, 2 lutego 1996 r. parafia przywitała nowego proboszcza ks. Leszka Gruszeckiego. Kiedy srogie i śnieżne zimy odsłoniły niedoskonałości wybudowanych obiektów w Nowym Łupkowie, koniecznością okazały się prace remontowe, głównie przy kościele gdzie wysoki poziom wody gruntowej czynił spustoszenie i pękanie fundamentów. Ks. Gruszecki w swoich działaniach po raz pierwszy oparł się, o jak to sam nazwał „pospolite ruszenie”. Zwrócił się bezpośrednio do wszystkich mieszkańców i jak podaje, około 30 mężczyzn odpowiedziało na ten apel. Prace remontowe przeciągnęły się do następnego roku i oprócz odwodnienia kościoła i plebanii obejmowały orynnowanie budynków, wybudowanie szamba, poprawienie blachy na dachu kościoła i dobudowanie garażu przy plebanii. W 1988r. to samo pospolite ruszenie z dobrym skutkiem położyło w kościele posadzkę z płytek oraz ułożono dróżkę procesyjną wokół kościoła z tzw. trylinki. Na zakończenie swojej kadencji ks. Gruszecki zorganizował w czerwcu 1998 roku misje święte zakończone odpustem na świętych Piotra i Pawła.

W okresie od 10.08.1998 r. do 22.12.2001 r. proboszczem parafii był ks. Marek Jurkiewicz.

Z dniem 21.12.2001 roku obowiązki proboszcza parafii ks. Arcybiskup Józef Michalik powierzył ks. Zbigniewowi Jakiele. W czasie jego kadencji ma miejsce ukonstytuowanie się komitetu budowy kościoła w Woli Michowej i rozpoczęcie zbiórki funduszy na ten cel.

W dniu 26.08.2006 r. w wyniku decyzji ks. arcybiskupa następuje kolejna zmiana proboszcza parafii. Ks. Tadeusz Włoch będąc dobrym duszpasterzem i troskliwym gospodarzem w jednakowej mierze dbał o wygląd kościoła i zapełnienie kościelnych ław. Reaktywował radę parafialną, ustanowił składkę na cele kościelne, początkowo była to taca, potem ustalona przez radę składka od rodziny. W 2007 roku ruszyła budowa kościoła w Woli Michowej, a we wrześniu poświęcono fundamenty tej budowy. Po długim okresie zastoju rusza sprawa restauracji świątyni w Smolniku – zabytkowej dwustuletniej cerkwii. Przy kościele parafialnym powstaje parking. W kwietniu 2008 roku w parafii odbyły się kolejne misje święte. W kościele przeprowadzono prace wykończeniowe na chórze, a boczne pomieszczenie przy prezbiterium zaadaptowano na kaplicę pogrzebową. Ponadto wspólnie z radą parafialną ks. Włoch podejmuje decyzję o potrzebie zmiany dachu na kościele. Przeprowadzona zostaje wśród parafian ankieta w sprawie dobudowania wieży na kościele. Pierwotny projekt budowy przewidywał takie rozwiązanie, ale z uwagi na obciążenie finansowe i inne pomniejsze przyczyny zaniechano tego. W rozmowach z proboszczem mieszkańcy Nowego Łupkowa zgodnie opowiedzieli się, że chcą aby taka wieża powstała.

W dniu 1.07.2010 r. dokonuje się kolejne zmiana gospodarza parafii. Postanowieniem ks. arcybiskupa Józefa Michalika proboszczem został ks. Leszek Czerwonka. Już w pierwszym miesiącu urzędowania organizował przekazanie przez Paulinów z Częstochowy ikony Matki Boskiej Częstochowskiej przygotowanej dla budowanego kościoła w Woli Michowej. Uroczystości te odbyły się na Jasnej Górze w dniu 29.07.2010 roku z udziałem licznych pielgrzymów z parafii i zaproszonych przedstawicieli Diecezji. Opisana ikona do parafii naszej przybyła w dniu 11.09.2010 roku, najpierw do kościoła parafialnego, a dnia następnego w asyście licznych parafian i gości, orkiestry dętej, scholi z procesją przeniesiona została do kościoła w Woli Michowej, aby spocząć tam w ołtarzu głównym. W naszej parafii była to pierwsza z tak wielkim rozmachem zorganizowana uroczystość.

Niedługo potem bo w dniu 12.12.2010 roku odbyło się poświęcenie kościoła w Woli Michowej. Tego historycznego aktu dokonał ks. arcybiskup Józef Michalik w asyście licznie przybyłych księży z dekanatu, parafian i gości z bliższej i dalszej okolicy. Wydarzenie to odnotowano w prasie katolickiej, w Niedzieli nr 3 z 16.01.2011 roku i lokalnej prasie świeckiej Nowiny z 14.12.2010 r.

Rok Pański 2011 to nowe wydarzenia głównie w Nowym Łupkowie. W lutym mieszkańcy wioski dowiedzieli się, że w wyniku stanowiska Wójta Gminy i w konsekwencji decyzji radnych Gminy Komańcza, w Łupkowie zlikwidowana będzie szkoła podstawowa. Uroczystości odpustowe na świętych Piotra i Pawła, zostały wzbogacone o poświęcenie w kościele parafialnym ołtarza nastawnego.

W tym też roku Rada parafialna zdecydowała o wyborze kościelnego. Rzeczą najważniejszą było rozpoczęcie remontu dachu na kościele i przygotowania do montażu wieży kościelnej. Krótko po rozpoczęciu prac okazało się, że zgromadzone fundusze nie w pełni wystarczą na pokrycie związanych z tym wydatków, co zmusiło do przedłużenia prac na następny rok.

Chociaż dotąd nie było słowa o Smolniku, nie oznacza to, że nic istotnego tam się nie działo. Przede wszystkim ruszyły tam prace planistyczne i projektowe w kwestii remontu zabytkowej cerkwii. Jest to istotne o tyle, że wymaga stałego kontaktu w Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Rok 2012 był ostatnim rokiem w parafii dla ks. Czerwonki. W dniach 5-6. lipca w parafii miała miejsce peregrynacja Papieskiego Krzyża i relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. W uroczystości wziął udział ks. biskup Marian Rojek.

Zmiana proboszcza w naszej parafii dokonała się w dniu 25.08.2012 roku.

Niewątpliwie nie można w całości oddać na kilku kartkach papieru całej historii obejmującej okres 33 lat. W opisie zwrócono uwagę głównie na rzeczy najistotniejsze. Dla nikogo nie powinno budzić wątpliwości, że na co dzień wydarzeń było znacznie więcej. Co roku było wizyta duszpasterska, zawsze było sprzątanie kościoła, raz jedna osoba wykonała dekorację, inna skosiła trawę, a jeszcze inna pomalowała dach. Na razie przypomnieliśmy rzeczy istotne z punktu widzenia naszej wiary, a że to dopiero początek naszej obecności w Internecie to z pewnością przyjdzie czas na to byśmy zaczęli dokumentować wszystko bardziej szczegółowo. Podobnie rzecz ma się z gospodarzami naszej parafii, z których każdy doświadczał niewygód egzystencji i pracy w Nowym Łupkowie, coś naprawiał, coś remontował ponieważ często z uwagi na skromne możliwości czegoś nie dopracowano o czymś zapomniano. Jeśli ktoś powie, że historia naszej wspólnoty nie jest ładna nie popadajmy w rozpacz. Może i ładna nie jest, ale jest ciekawa, zwłaszcza w tym jak dokumentuje ogromny wkład pracy wielu parafian aby było lepiej. Być może przypomnienie tamtych wydarzeń pobudzi do refleksji, aby uczynić kolejny krok ku temu by tej historii nie zmarnować. A wiele jeszcze można uczynić, byśmy mogli być dumni z naszej parafii, jej historii i z tego, że tu jesteśmy, ponieważ wszystko co w tej sprawie czynimy, czynimy na Chwałę Bożą.