Ofiarodawcy i darczyńcy

Jak skromna jest nasza wspólnota tak skromne są nasze możliwości. Spójrzmy chociażby na naszą ostatnia inwestycję – budowa  na naszej świątyni wieży kościelnej. Pierwotne rachuby zawiodły, kiedy nadszedł czas konkretnej realizacji zamysłu.  Rezygnujący, kolejni, potencjalni wykonawcy, zmusili do zastanowienia się nad wstępnymi wyliczeniami. Ostatecznie życie pokazało, że już w projekcie  trzeba dokonać pewnych zmian, a przyjmowany na wstępie koszt budowy nie jest realny. Istotne w tym wszystkim są finanse a praktyka pokazała, że na siebie samych liczyć nie możemy. Podobnie jest w przypadku kościołów filialnych w Smolniku i w Woli Michowej. Szukamy pieniędzy wszędzie, gdzie to tylko możliwe; zwracamy się do dobrych dusz o wsparcie. M. in. w ostatnim czasie, Proboszcz parafii z delegacją mieszkańców naszej wsi odwiedza  wybrane Parafie naszej Diecezji,  kwestując. To w podziękowaniu za szczodre gesty wszystkich, którzy chcą nas wspierać, w naszym kościele parafialnym w Nowym Łupkowie, w każdą pierwszą środę miesiąca jest odprawiana Masza Święta i Nowenna do Matki Bożej w intencji Ofiarodawców i Darczyńców.

Powyższą rubrykę zamierzamy przeznaczyć na informowanie o tym, jeżeli nie będzie się temu sprzeciwiać wola zainteresowanych.

Wspólnota parafialna posiada konto w Podkarpackim Banku Spółdzielczym,  Oddział w Sanoku, filia w Komańczy;

Parafia obrządku łacińskiego w Nowym Łupkowie pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła.

nr konta 75 8642 1184 2018 0069 3475 0002.

Kościół filialny w Smolniku p.w. św. Mikołaja

nr  konta 48 8642 1184 2018 0069 3475 0003

Kościół filialny w Woli Michowej

nr konta  28 8642 0002 2001 0069 3475 0001

Do dnia 31. grudnia 2012 roku można przekazać darowiznę na rzecz Kościoła, którą następnie będziemy mogli odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych za kończący się 2012 rok. Zagadnienie to reguluje:

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.(Dz. U. z 2012 poz. 361 z późniejszymi zmianami)

Artykuł 26; ust. 1; pkt 9; lit. b. stanowi, że każdy może przeznaczyć na cele kultu religijnego – maksymalnie nie więcej niż 6% swojego dochodu uzyskanego w danym roku. Darowiznę taką, w trakcie rozliczania się z Urzędem Skarbowym w przyszłym roku, wykazujemy w PIT/0. Wypełniając tytuł darowizny dokonanej na rzecz Parafii należy wpisać  „cele kultu religijnego”.

Wymogiem skuteczności takiej darowizny jest to, aby Parafia, na rzecz której darujemy posiadała rachunek bankowy.