Kościół filialny w Woli Michowej

Dekretem Ordynariusza Diecezji Przemyskiej ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka z dnia 30.06.1979 r. Wola Michowa została włączona do parafii Nowy Łupków, której pierwotną siedzibą był Smolnik, gdyż ze wszystkich miejscowości włączonych do parafii jedynie tam znajdowała się świątynia. Parafia początkowo obejmowała wsie: Smolnik, Wola Michowa, Mików, Nowy łupków, Duszatyn, Radoszyce, Osławica, Stary Łupków, Maniów, Balnica i Szczerbanówka, które wcześniej należały do parafii Komańcza i były obsługiwane przez dojeżdżających księży. 21.09.1991 roku ks. Biskup Ignacy Tokarczuk poświęcił nowo wybudowany kościół w Nowym Łupkowie. Jednocześnie w Woli Michowej poświęcono przeniesiony tam z Nowego Łupkowa, kościółek drewniany.

Z dniem 21.12.2001 roku obowiązki proboszcza parafii objął ks. Zbigniew Jakieła. 26.01.2005 roku podjęto myśl o budowie kościoła w Woli Michowej. Ukonstytuował się Komitet Budowy Kościoła w Woli Michowej i rozpoczęto zbiórkę funduszy na ten cel. 13.09.2005 roku na spotkaniu z ks. Abp Józefem Michalikiem uzyskano pozytywną opinię o budowie kościoła. W 2006 roku zakupiono, przetarto i wysztaplowano drewno na budowę świątyni. Po objęciu parafii przez ks. Tadeusza Włocha 26.08.2006 roku przystąpiono do realizacji budowy. Po zebraniu dokumentacji i pozwoleń 1.08.2007 roku rusza budowa kościoła według projektu inż. Bogdana Jezierskiegoz Łupkowa, z jodłowych bali, tzw. płazów, o dachu kalenicowym, kryty gontem. Nad wejściem głównym znajduje się wieża słupowa o wys. 14 m, która podkreśla karpacki styl budowli. Nad nawą, na wieży głównej oraz na sygnaturce widnieją krzyże pozłocone w pracowni konserwatorskiej Romana Dawidziaka, które doskonale komponują się z architekturą świątyni. Fundamenty obłożone zostały miejscowym kamieniem, które 23.09.2007 roku poświęcił ks. Dziekan Jan Krupiński. 16.02.2009 roku rozpoczęto prace przy postawieniu bryły kościoła. Prace wykonali cieśle Stanisława Gruszki z Podhala. 26.08.2009 roku w budującym się kościele odprawiono pierwszy odpust ku czci Matki Bożej Częstochwskiej.

W dniu 1.07.2010 r. proboszczem został ks. Leszek Czerwonka. Już w pierwszym miesiącu zorganizował przekazanie przez O. Generała Izydora Matuszewskiego ikony Matki Boskiej Częstochowskiej przygotowanej dla budowanego kościoła w Woli Michowej. Uroczystości odbyły się na Jasnej Górze w dniu 29.07.2010 roku z udziałem licznych pielgrzymów z parafii. Ikona namalowana została przez Rafała Stępniaka na desce dębowej z XV wieku. Opisana ikona do parafii przybyła w dniu 11.09.2010 roku, najpierw do kościoła parafialnego, a dnia następnego w asyście orkiestry dętej, scholii, licznych parafian i gości została procesyjnie przeniesiona do kościoła w Woli Michowej, aby spocząć tam w ołtarzu głównym. Niedługo potem, w dniu 12.12.2010 roku odbyło się poświęcenie kościoła pod wezwaniem NMP Jasnogórskiej, Królowej Bieszczadzkiej Krainy. Tego historycznego aktu dokonał ks. arcybiskup Józef Michalik w asyście licznie przybyłych księży z dekanatu, parafian i gości z bliższej i dalszej okolicy. Odpust w naszym kościele można zyskać 26 sierpnia.