Pogrzeb

W kancelarii zgłaszamy informacje o śmierci ( jak najszybciej po stwierdzeniu zgonu ) i ustalamy w pierwszej kolejności datę, godzinę i miejsce pogrzebu.

Potrzebne dokumenty:

  • Akt zgonu z USC
  • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej),jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Jeśli osoba przed śmiercią nie okazała żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej (w innych wypadkach kremacja jest dopuszczalna),
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.