11 lipca bieżącego roku na cmentarzu żydowskim w Woli Michowej odbyła się uroczystość mająca na celu uczczenie pamięci mordu Żydów z Woli Michowej i okolic, zamordowanych przez niemieckiego okupanta. Wspomniane zdarzenie, które miało miejsce 10 lipca 1942 r., zostało przypomniane, na cmentarzu.

Odczytano imiona i nazwiska Żydów zamordowanych i pochowanych na tym cmentarzu. Przy ich macewach położono kamienie z imionami i symboliczne czerwone kwiaty. Przygotowano również przyniesione przez uczestników spotkania kamienie i usypano z nich kopiec w symbolicznym miejscu mordu.
Ksiądz Jacek Wajda – proboszcz parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie oraz Krzysztof Społowicz – przedstawiciel Związku Gmin Żydowskich odmówili modlitwę za zmarłych. Stanisław Bielawka, wójt Gminy Komańcza oraz pozostali goście złożyli kwiaty, po czym wykonano na trąbce utwór „Cisza”. Następnie wszyscy udali się do Zakładu Karnego w Nowym Łupkowie. Tam Judit Elkin – przedstawicielka pierwszego pokolenie ocalałych z Holokaustu – opowiadała historię swoją i jej rodziny. W prelekcji wzięli również udział Wojciech Wesołkin, Józef Zbigniew Tobiasiewicz.

W uroczystości udział wzięli: Stanisław Bielawka, (Wójt Gminy Komańcza), Judit Elkin, (na co dzień mieszkająca w Miami, w USA), Halina Dąbrowska (UG Komańcza), płk. Adam Zarzyczny (Dyrektor ZK w Łupkowie), Ks. Jacek Wajda (proboszcz parafii w Nowym Łupkowie), Wojciech Wesołkin, (syn Mariana Wesołkina pamiętającego mord na Żydach w Woli Michowej), dr Joanna Potaczek (URz), kpt. Grzegorz Oleniacz (ZK Łupków) Agata Kozieracka, Włodzimierz Kozieracki (OSP Nowosielce), Józef Zbigniew Tobiasiewicz (Centrum Historii Żydów Polskich w Dynowie), Krzysztof Społowicz (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce), Adam Lorenc wraz z podopiecznymi obozu osób niepełnosprawnych oraz osadzeni z ZK w Nowym Łupkowie, którzy uporządkowali miejsce pochówku zamordowanych Żydów.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu naukowo – dydaktycznego „Wielokulturowa pamięć dni minionych”.

tekst: GOK