W dniach 15 – 18 marca 2013 roku, przeżywaliśmy w naszej parafii wielkopostne rekolekcje. W ramach tych rekolekcji odbyło się szereg konferencji ogólnych i stanowych w kościele parafialnym i filialnych świątyniach w Smolniku i Woli Michowej. Rekolekcjonista – ks. Damian Toczek wikary z parafii Krosno-Polanki, w ujmujący sposób przedstawił nam ze swojej perspektywy, słabości i zagrożenia dla naszej wiary i każdego z chrześcijan. Wskazał na pożądane postawy człowieka XXI wieku w walce ze złem i przeciwnościami losu. Wielokrotnie przypominał i podkreślał abyśmy w realizacji życiowych zamierzeń, świadomie podejmowali walkę ze złem przez dobre uczynki i żarliwą modlitwę. Na zakończenie rekolekcji w dniu 18.03. w naszej parafii odbyła się przedświąteczna spowiedź święta.

Poniżej przedstawiamy skromną foto relację z nabożeństw i spotkań jakie odbyły się w kościele parafialnym w Nowym Łupkowie. Niech pomaga ona powracać do rozważań i przemyśleń jakich doznawaliśmy siedząc w kościelnej ławie.
Szczęść Boże.