6 grudnia, parafianie ze Smolnika i Mikowa zebrali się na Mszy Świętej aby oddać cześć patronowi Kościoła w Smolniku, świętemu Mikołajowi. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Grzegorz Lęcznar, wikariusz z Tarnawy Górnej. W homilii zwrócił uwagę na miłosierdzie, jakim  w swoim życiu odznaczał się Święty Mikołaj i zachęcił do naśladowania Jego osoby. Na koniec odpustu wszyscy uczestnicy zostali obdarowani przez św. Mikołaja słodkim

upominkiem.