15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP miała miejsce w naszej parafii niecodzienna uroczystość. Założona przed trzema laty jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Łupkowie otrzymała z rąk Wójta Gminy Komańcza wóz strażacki.

Przekazanie wozu strażackiego rozpoczęła Msza święta, w której uczestniczyli druhowie strażacy należący do OSP w Nowym Łupkowie. Ksiądz proboszcz w czasie homilii podkreślił, jak ważną jest służba, i ta szeroko rozumiana w kontekście chrześcijańskich wartości, jak i ta, którą niejednokrotnie z narażeniem życia podejmują strażacy – ochotnicy.

Po Mszy świętej, na parkingu przy kościele, odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie wozu strażackiego. W odświętnej atmosferze i ceremoniale służb mundurowych, mogliśmy podziwiać musztrę naszych strażaków i ceremoniał przekazania. Po powitaniu wszystkich zaproszonych gości, prezes OSP druh Zdzisław Lemcio przedstawił krótką historię powstania jednostki po czym ks. proboszcz poświęcił nowo nabyty lekki wóz strażacki. Matka chrzestna, druh Halina Dąbrowska nadała mu imię „Łupek” i obficie dla pomyślności oblała szampanem. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Komańcza Roman Bzdyk, po czym nastąpiła próba techniczna wozu strażackiego, polegająca na uruchomieniu świateł alarmowych i sygnałów dźwiękowych.  Na zakończenie prezes OSP w Nowym Łupkowie wręczył podziękowania za wsparcie dla jednostki OSP zaproszonym gościom i sponsorom oraz członkom OSP w Nowym Łupkowie. W swoich przemówieniach zaproszeni goście życzyli, aby OSP w Nowym Łupkowie coraz bardziej się rozwijała a „Łupek” służył jak najdłużej. W szeregi OSP Nowy Łupków jak do tej pory wpisało się 36 druhów, tak kobiet jak i mężczyzn.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili:

– ks. Jacek Wajda;

– Wójt Gminy Komańcza – Roman Bzdyk;

– Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pasiniewicz;

– Radni Gminy Komańcza: Roman Antosz, Halina Dąbrowska, Jarosław Dołżycki i Paweł Kurinka;

– Zastępca Komendanta PSP w Sanoku – Florian Semenowicz;

– Prezes Powiatowego Związku OSP w Sanoku – Grzegorz Klecha;

– Prezes OSP Wiśniowa – Piotr Cioska;

– druh aspirant Marek Ściurka;

– Prezes Gminnego OSP – Piotr Skocki;

– Naczelnik Gminnego OSP – Zbigniew Jawor;

– Prezes OSP w Wisłoku Wielkim – Mariusz Dymacz;

– Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Komańcza – Dorota Magusiak;

– Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie – Jan Sudyk;

– delegacja OSP Niebieszczany;

– Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Łupkowie.

Po zakończeniu uroczystości druhowie strażacy i zaproszeni goście udali się na strażacką biesiadę, którą przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Łupkowa.