Wszelkie informacje dot. konkursu ofertowego na wykonanie termomodernizacji budynku plebanii parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie znajdują się w plikach do pobrania poniżej: