Refleksja uczestniczki powitania wiosny w górach.

DAR SPOTKANIA

„Pochwalony bądź Panie mój ze wszystkimi Twymi stworzeniami” – chcemy uwielbiać Boga Ojca Wszechmogącego i prosić Go o potrzebne łaski w nowym sezonie turystycznym.

W Niedzielę Bilijną, 30 kwitnia 2017 roku poranek był pochmurny, a w niektórych częściach Podkarpacia nawet deszczowy. Podjęcie decyzji jadę, idę na powitanie wiosny wymagało determinacji.

Dzięki gościnności Ksiądza Jacka Wajdy, proboszcza parafii Nowy Łupków, w maleńkiej świątyni pw. NMP Jasnogórskiej, Królowej Bieszczadzkiej Krainy – to bieszczadzka Jasna Góra – już o 9:00 rano na Eucharystii zgromadzili się parafianie z Woli Michowej, pielgrzymi z Przemyśla i Podkarpacia oraz wierni z bardziej odległych zakątków Polski (Jarocin, Poznań, Warszawa), którzy odpowiedzieli na zaproszenie do wspólnej modlitwy i uwielbiania Pana Boga w pięknie stworzenia i darze bieszczadzkiej przyrody. Naszej Mszy Świętej na powitanie wiosny przewodniczył Ksiądz Kazimierz Bełch – Diecezjalny Duszpasterz Turystyki, a homilię wygłosił Ksiądz Piotr Bartnik z Górzanki k. Wołkowyi.

W homilii Ksiądz Piotr mówił o darze spotkania człowieka z Bogiem. Bóg przemawia w pięknie przyrody, przez drugiego człowieka, przez historię, znaki czasu oraz czytanie i słuchanie Słowa Bożego. Wspólna modlitwa pozwala nam dzielić się wiarą i ubogacać się nawzajem. Ksiądz Piotr wspomniał o historii Woli Michowej, która  była miasteczkiem na ważnym szlaku handlowym, jednak późniejsze wydarzenia nie były dla niej sprzyjające – zwłaszcza Akcja Wisła i wysiedlenie mieszkańców 28 kwienia 1947 r.- spustoszyły osadę, „nad Bieszczadami zaszło słońce” jak pisał Jerzy Kurak.

W nawiązaniu do odczytanego Słowa Bożego, Niedzieli Biblijniej i Pierwszego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świetego Ksiądz Piotr zaznaczył, że Pan Jezus spotkał Apostołów i sam wyjaśniał im wszystko co w słowach Proroków odnosiło się do Niego, upominał też Apostołów – „jak nie skore są  wasze serca do wierzenia we wszystko co jest napisane”. To spotkanie Chrystusa z Apostołami dopełnione było łamaniem chleba „i poznali Jezusa przy łamaniu chleba” – Komunią Świętą – „On się nam daje cały”, tak bardzo ważne jest dla każdego z nas spotaknie z Panem Jezusem i uszanowanie Najświętszego Sakramentu w tabernakulum, w czasie arodacji, w czasie procesji i w naszym sercu – niech nasze mysli będą pełne uwielbienia i dziękczynia za wszelkie Łaski Boże.

„Weź i czytaj” tak brzmi hasło IX Niedzieli Biblijnej. Czy uświadamiamy sobie, jak ważną Księgą jest Pismo Święte, czy Biblię traktujemy na równi z Sakramentami Świętymi, które są darem samego Boga. W wielu domach Pismo Święte stoi na półce i nie jest czytane, nie znamy Pisma Świętego, choć może szukamy sposobów jak tą sytuację zmienić. Miejsce Biblii w naszych domach jest między innymi ksiązkami „od wielu lat niedostrzeżona, nieomal niewidzialna” – słowa Romana Branstetera „Lament nieprzeczytanej Bibili”, które przytoczył Ksiądz Piotr skłaniają do zastanowienia, dlaczego tak się dzieje.

Po Mszy Świętej, na szlaku z Woli Michowej do stacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Balnicy rozważaliśmy tajemnice „Drogi Światła”. Jest to dość nowe nabożeństwo, które mówi o spotkaniach Pana Jezusa Zmarywychwstałego z Apostołami i z Marią Magdaleną oraz o wydarzeniach które miały miejsce w okresie od Zmatwychwstania do Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

Rozważania „Drogi Światła” przygotował Ksiądz Kazmierz, abyśmy dzięki Słowom Ewangelii i medytacji mogli lepiej poznać Chrystusa Zmartwychwstałego. Zbadać w swoim sumieniu, jaka jest nasza wiara w to co się wydarzyło „w tych dniach w Jerozolimie”, jaką nadzieję pokładamy w Bogu i czy miłość nasza do Boga i bliźniego jest doskonała, czy modlimy się za Kapłanów, czy ich szanujemy i doceniamy – Kapłani są Rękoma Boga na ziemi.

Rok duszpasterski „Idźcie i głoście” wymaga od nas świadczenia swiom życiem, że „Bóg naszym Ojcem, że Bóg kocha nas, On szlak nam wyznacza i sam prowadzi nas”; także pieśni wielkanocne, pielgrzymkowe i przygodne, towarzyszyły nam w drodze i przypominały o miłości Boga i gdzie szukać ratunku. „Jezu ufam Tobie”, „Miłosierny Boże, jeszcze raz mi przebacz błagam Cię w pokorze”, „Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty, mój Mistrzu dokoła ludzie, których kochać trzeba tak jak Ty”, „Jezus najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Emmanuel, Bóg jest z nami Odkupiciel, Słowo żywota.”

Modlitewno-pielgrzymkową część spotkania zakończyła modlitwa dla uzyskania odpustu zupełnego, który jest przypisany do nabożeństwa „Drogi Światła” i uroczyste błogosławieństo. Ksiądz Kazimierz Bełch życzył wszystkim udanego sezonu turystycznego i zaproponował szlak, na którym w październiku będziemy przeżywali Dzień Papieski – warto śledzić informacje na stronie Archidiecezji Przemyskiej http://www.przemyska.pl.

Korzystając z chwili oczekiwania na Bieszczadzką Kolejkę Leśną z Balnicy do Majdanu dziękowaliśmy Księdzu Kazimierzowi i Księdzu Piotrowi za dar spotkania i czas wspólnej modlitwy za Ich refleksje, które przybliżają nas do Boga. Przy stole pod wiatą dzieliliśmy się kanapkami, słodyczami i ciepłą herbatą.

Powtarzajmy za św. Franciszkiem: „Pochwalony bądź Panie mój ze wszystkimi Twymi stworzeniami”.

Magdalena Święcka

Warszawa-Górzanka