Święcenie pokarmów mocno wpisało się w naszą tradycję i jest to ważny element przeżywania świąt, tylko nie może ono być przeżywane zamiast świętowania Zmartwychwstania Pańskiego poprzez Eucharystię.

Wielka Sobota to dzień ciszy, kiedy wierni nawiedzają w kościołach Groby Pańskie. Towarzyszy temu święcenie pokarmów, które jest starym zwyczajem przyjętym w Polsce ze średniowiecznej Italii. „Święconka” zawiera pokarmy symbolizujące nowe życie i Zmartwychwstanie, wymownie podkreślając, że tak jak natura budzi się po zimie do życia, tak i Jezus po Męce i śmierci krzyżowej powraca do życia.

Poświęcenie pokarmów w naszej parafii odbyło się: Łupków, Wola Michowa, Smolnik – koło krzyża, Smolnik, Mików, Osławica, Łupków. Pokarmy poświęcił dk. Łukasz Dziedzic.