Chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca. (Oz 2,16)

Każdy z nas na mocy chrztu świętego wezwany jest do nieustannego rozwoju swojej wiary – rozumianej jako osobowa relacja z Panem Bogiem. Czas rekolekcji, to szczególny czas, w którym Pan Bóg chce mówić do naszych serc. Chce rozmawiać z nami twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem (Wj 33,11). Bóg chce dać nam serce nowe i ducha nowego tchnąć w nasze wnętrza, odebrać nam serce kamienne, a dać nam serce z ciała (Ez 36,26). Jest jednak jeden warunek: wyjść na pustynię i wsłuchać się w słowo Boga.

W wyjściu na pustynię, poza obóz (por. Wj 33,7) naszej codzienności, trosk i radości pomógł nam w tym roku ks. Łukasz Staszewski – wikariusz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie – który w dniach 01 – 04.03 prowadził w naszej parafii wielkopostne ćwiczenia rekolekcyjne.

Ks. Rekolekcjonista wygłosił katechezy dla dzieci, więźniów ZK oraz wszystkich parafian. W swoich naukach poruszył tematy najistotniejsze dla życia chrześcijańskiego. Mówił o nieskończonej miłości Pana Boga, który kocha nas pomimo naszych niewierności. Podjęty został również temat grzechu i Bożego miłosierdzia, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania. Zwieńczeniem rekolekcji była nauka o Eucharystii jako źródle i szczycie życia chrześcijańskiego (por. KK 11).

Oby ten czas wydał w naszych sercach błogosławione owoce nawrócenia.

Dziękując z serca Księdzu Łukaszowi chcemy zapewnić go o naszej pamięci i życzyć mu błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.

opr. dk. Łukasz Dziedzic