1. Dziś druga niedziela miesiąca, składka na inwestycje przy naszych kościołach.
  2. Dziś także Dzień Papieski. Zbiórka do puszki na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
  3. W tygodniu Msza święta w kościele parafialnym o 17.00 i nabożeństwo różańcowe. Zapraszam dzieci, młodzież oraz starszych z całej parafii do licznego udziału we wspólnej modlitwie.
  4. W piątek święto św. Łukasza, ewangelisty. Modlimy się w intencji służby zdrowia.
  5. Za tydzień zbiórka środków na ogrzewanie plebanii.
  6. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele i wokół niego. Bóg zapłać.
  7. Dziękuję: p. wójtowi Romanowi Bzdyk – za sfinansowanie, p. Krystynie Galik- Harhaj – radnej powiatu sanockiego, za pomoc w zrealizowaniu inwestycji na naszym parkingu, p. Zdzisławowi Lemcio – naszemu sołtysowi, za wszechstronną pomoc, zorganizowanie materiału na podsypkę pod asfalt i dopilnowanie tej inwestycji. Bóg zapłać.
  8. Dziękuję firmie RR-BUD za wykonanie schodów wejściowych do naszego kościoła parafialnego. Bóg zapłać. Dziękuję również p. Tomkowi z Bukowska za prace koparką i wywiezienie gruzu; p. Januszowi Kowalskiemu i pracownikom firmy SKASKI za pomoc w pracach transportowych, przygotowanie terenu pod parking koparką i wszystkie inne prace. Bóg zapłać.
  9. Idźmy na wybory.
  10. S i WM: Zapraszam na sobotę (19.10) na 10.00 do prac przy porządkowaniu cmentarza w Smolniku mieszkańców Smolnika i Woli Michowej oraz wszystkich tych, którzy mają bliskich na cmentarzu. Proszę wziąć ze sobą niezbędne narzędzia.
  11. „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”– życzę gościom i parafianom, aby zaufali Jezusowi, jak uzdrowiony trędowaty i umieli dziękować Bogu za wszelkie dobro od Niego otrzymane. Na spokojne i radosne świętowanie dnia Pańskiego przyjmijcie Boże błogosławieństwo.