1. Dziś rozpoczyna się tydzień misyjny; modlimy się za misje na wszystkich kontynentach oraz za misjonarzy, szczególnie za tych, pochodzących z naszej Archidiecezji.
  2. Także dziś zbiórka środków na opał na plebanię. Bóg zapłać za zrozumienie i wsparcie.
  3. We wtorek, 22 października, liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. Po nabożeństwie różańcowym ucałowanie relikwii. Zapraszam do licznego udziału.
  4. W tygodniu Msza święta o 17.00 i nabożeństwo różańcowe. Zapraszam dzieci i młodzież oraz starszych do wspólnej modlitwy.
  5. UWAGA! W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze święte w parafii: w Smolniku o 10.00, w Łupkowie o 12.00.
  6. Dziękuję za uporządkowanie cmentarza na Smolniku.
  7. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele i wokół niego. Bóg zapłać.
  8. Kartki na wypominki.
  9. Do sakramentu małżeństwa mają zamiar wstąpić: Igor, Mikołaj Ślusarczyk, ur. w Wadowicach, zam. Andrychów z Malwiną, Marią Gosztyła, ur. w Lesku, zam. Wola Michowa. Zap. I. O zaistniałych przeszkodach proszę powiadomić Urząd Parafialny.
  10. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – życzę gościom i parafianom, aby pogłębiali swoją wiarę przez codzienną modlitwę i przestrzeganie Bożych przykazań. Na radosne świętowanie Dnia Pańskiego, przyjmijcie Boże błogosławieństwo.