1. Jutro Uroczystość NMP Częstochowskiej. Zapraszam wszystkich parafian na odpust na Wolę Michową na 17.00.
  2. Msza święta w tygodniu w kościele parafialnym: w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę o 7.00, we środę i piątek o 18.00.
  3. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym zapraszam dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty w piątek od 17.30.
  4. Przyszła niedziela, pierwsza miesiąca, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych.
  5. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele i wokół niego. Bóg zapłać.
  6. „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi” – gościom i parafianom życzę, aby Bóg prowadził Was do swego królestwa, mimo szerokich drzwi trudności i zniechęcenia . Na świętowanie Dnia Pańskiego i ostatniego już wakacyjnego tygodnia przyjmijmy Boże błogosławieństwo.