1. Dziś druga niedziela miesiąca, składka na inwestycje przy kościele parafialnym.
  2. We wtorek Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msza święta jak w niedzielę oraz błogosławieństwo ziół i kwiatów.
  3. Msza święta w tygodniu w okresie wakacyjnym: w poniedziałek, środę i piątek o 18.00 a we czwartek i sobotę o 7.30.
  4. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele i wokół niego. Bóg zapłać.
  5. WM: w najbliższym czasie przystąpimy do impregnacji gontu na naszym kościele; zostało też wyznaczone orientacyjnie ogrodzenie. Inwestycje te łączą się z kosztami. Prosimy zatem o dobrowolne ofiary na ten cel w podpisanych kopertach. Porządek przed odpustem.
  6. S: otrzymaliśmy dar dla naszego kościoła z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza ze Stanów Zjednoczonych; są to dwa kielichy mszalne. Dziękujemy ks. Proboszczowi i wspólnocie parafialnej za ten dar oraz za wszelką pomoc pani Marii Gajdos. Bóg zapłać.
  7. „Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się” – gościom i parafianom życzę  na co dzień odwagi w słuchaniu słów Mistrza i wiary w niemożliwe. Na Dzień Pański i kolejny tydzień wakacji niech Bóg nam błogosławi