1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Adoracja i zmiana tajemnic różańcowych. Taca na Seminarium Duchowne w Przemyślu.
  2. W poniedziałek Święto św. Tomasza Apostoła.
  3. W tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Spowiedź przed Mszą świętą.
  4. W sobotę wspominamy św. Jana z Dukli, patrona Archidiecezji.
  5. Msza święta w okresie wakacyjnym będzie odprawiana: w poniedziałek, środę i piątek o 18.00 a we wtorek, czwartek i sobotę o 7.30.
  6. NŁ: Za tydzień, druga niedziela miesiąca, składka na inwestycje przy kościele parafialnym. W miesiącu czerwcu złożono na ten cel 1343.50 zł. Bóg zapłać za ofiarność.
  7. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o zadbanie o czystość i porządek w kościele i wokół niego. Bóg zapłać.
  8. NŁ: Bóg zapłać za kwiaty i przygotowanie kościoła oraz jego obejścia do odpustu parafialnego. Dziękuję za udekorowanie kościoła, służbie liturgicznej, panom za podjęcie baldachimu i chorągwi, wszystkim za świadectwo wiary i liczny udział.
  9. „Kto nie bierze swego krzyża a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” -życzę wszystkim gościom i parafianom, aby nie bali się krzyża i ochotnie go nieśli prze całe swe życie. Szczęść Boże.