1. Dziś druga niedziela miesiąca, składka na inwestycje przy naszych kościołach.
  2. Msza święta w tygodniu w kościele parafialnym o 17.00.
  3. W piątek święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy.
  4. Organizowany jest wyjazd na beatyfikację ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego do Warszawy na 7 czerwca 2020 r. Chętni mogą się już zapisywać u ks. proboszcza.
  5. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele. Bóg zapłać za uporządkowanie dekoracji świątecznej.
  6. „Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”  – życzę gościom i parafianom, abyście przykładem chrześcijańskiego życia nieśli światło Chrystusa pogrążonym w mrokach codzienności. Na radosne świętowanie Dnia Pańskiego przyjmijcie Boże błogosławieństwo.