1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracja i zmiana tajemnic różańcowych. Składka przeznaczona jest na zakony klauzurowe i potrzeby diecezji.
  2. W poniedziałek wspomnienie św. Błażeja, błogosławieństwo jabłek.
  3. W tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Spowiedź przed Mszą świętą.
  4. Msza w tygodniu w kościele parafialnym: w poniedziałek o 7.00, w pozostałe dni o 17.00.
  5. Za tydzień, druga niedziela miesiąca, taca na inwestycje przy naszych kościołach. W styczniu na ten cel złożono: Łupków – 1 482.50zł; Smolnik – 232 zł; Wola – 181 zł; Bóg zapłać.
  6. Na spotkaniu Rady Parafialnej ustaliliśmy, że na razie nie zmieniamy banku. Prace w Łupkowie: ocieplenie stropu, uporządkowanie i wykończenie magazynku po prawej stronie przy wejściu, doprowadzenie wody do kościoła, odkopanie i zrobienie wejścia do piwnic kościoła. W Smolniku: tynki wewnętrzne i odnowienie zakrystii (środki Konserwatora); wyposażenie zakrystii w meble oraz plan ogrodzenia cmentarza (środki własne).
  7. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w świątyni.
  8. „Sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim ” – życzę gościom i parafianom, aby dzisiejsze święto ożywiło w Was i odnowiło pragnienie Boga żywego oraz byście potrafili rozpoznać w wydarzeniach Waszego życia Chrystusa, który przychodzi. Na radosne świętowanie Dnia Pańskiego przyjmijcie Boże błogosławieństwo.