1. Dziś po każdej Mszy błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych; na parkingu zbiórka do puszki na środki transportu dla misjonarzy.
  2. We wtorek św. św. Jakuba Apostoła.
  3. Msza święta w okresie wakacyjnym będzie odprawiana: w poniedziałek, środę i piątek o 18.00 a we wtorek, czwartek i sobotę o 7.30.
  4. W sobotę, ze względu na wyjazd na pielgrzymkę parafialną nie będzie Mszy świętej.
  5. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie  czystości i porządku w kościele i wokół niego. Bóg zapłać.
  6. Do sakramentu małżeństwa mają zamiar wstąpić: Piotr Jan Tokarz, s. Wiesława i Anny; urodzony w Opolu, zamieszkały we Wrocławiu z Krystyną Petka, córką Staniaława i Wiesławy, urodzoną w Sanoku, zamieszkałą we Wrocławiu; zapowiedź I. O przeszkodach proszę powiadomić Urząd Parafialny.
  7.  „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka” – życzę wszystkim gościom i parafianom, aby przykładem życia i rozsiewanym dobrem budowali Królestwo niebieskie na co dzień. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi.