1. Jutro Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz światowy Dzień Pokoju.
  2. W sobotę Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze święte jak w niedzielę i błogosławieństwo kredy i kadzidła. Przypominam o obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej w Nowy Rok i Trzech Króli.
  3. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego. Kończy się okres Bożego Narodzenia. Jest to pierwsza niedziela miesiąca, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych.
  4. W tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w piątek przed Mszą świętą.
  5. W tym tygodniu Msza święta: wtorek, środa i czwartek o 7.00, w piątek o 17.00.
  6. Wizyta duszpasterska od 15.00 do 20.00:

– wtorek: cd. Woli i Maniów;

– środa: Stary Łupków i Osławica;

– czwartek: bloki nr 36 i 37.

  1. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele.
  2. Bóg zapłać za ofiarę na kościół ze sprzedaży opłatków i kalendarzy: Smolnik – 1770 zł; Wola –  585 zł.
  3. „Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem” – życzę gościom i parafianom, aby ten ostatni dzień roku i pierwszy był pełen Chrystusowego pokoju a Słowo Boże pokrzepiało i umacniało w życiu wiary. Szczęść Boże.