1. Dziś kończy się okres komunii świętej wielkanocnej.
  2. We czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze święte jak w niedziele. Po Mszy o 12.00 procesja do czterech ołtarzy. Proszę o ich przygotowanie w tradycyjnych miejscach. Zapraszam do licznego udziału w procesji wiernych z całej parafii; dziewczynki do sypania kwiatów, chłopców do dzwonienia. Proszę także o godne zachowanie podczas procesji. Od piątku, oktawa Bożego Ciała. Procesja po Mszy o 18.00 a w niedzielę po mszy o 12.00.
  3. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  4. Msza święta w tygodniu: we wtorek o 7.30, pozostałe dni o 18.00.
  5. Dziś druga niedziela miesiąca. Składka przeznaczona na inwestycje przy kościele parafialnym. Zakończono już prace przy odgromieniu kościoła i plebanii. Dziękujemy firmie ElektroWat  z Sanoka za wykonanie tej trudnej i odpowiedzialnej pracy.
  6. Bóg zapłać za już złożone ofiary na remont komina. Ofiary w podpisanej kopercie z dopiskiem „na komin” można składać do końca czerwca.
  7. Dziękuję za utrzymanie czystości w świątyni. Proszę kolejne osoby aby zadbały o porządek w domu Bożym.  Proszę także o pomoc w uporządkowaniu obejścia kościoła przed Bożym Ciałem.
  8. Parafia w Nowym Łupkowie zleci wykonanie prac przy usunięciu drzew rosnących na działce 147 w Smolniku, stanowiących otoczenie zabytkowej dawnej cerkwi grekokatolickiej. Zakres prac obejmuje wycinkę jesiona wyniosłego i świerka pospolitego oraz kompleksowe uporządkowanie terenu, a więc wywiezienie z terenu cmentarza drzewa i wszystkich pozostałości w wyznaczone miejsce. Oferty należy składać do 15 lipca w Urzędzie Parafialnym w Nowym Łupkowie w zaklejonej kopercie.
  9. Oddając cześć Bogu w Trójcy Jedynemu życzę parafianom i gościom pogłębienia swojej wiary, umocnienia w nadziei i miłości do Boga i bliźniego. Na radosne świętowanie dnia Pańskiego i cały tydzień przyjmijmy  błogosławieństwo Trójjedynego Boga.