1. Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym po Mszy świętej o 12.00.
  2. Droga Krzyżowa w piątek o 16.30 w Smolniku i Woli a o 17.30 w Łupkowie.
  3. Msza święta w tygodniu: w poniedziałek i sobotę o 7.00, w pozostałe dni tygodnia o 17.30.
  4. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
  5. W czwartek święto Dobrego Łotra, patrona archidiecezji przemyskiej.
  6. Zapraszam parafian na indywidualną modlitwę do kościoła parafialnego. Jest otwarty cały dzień. A we wtorek i czwartek będzie możliwość prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu: o 17.00 różaniec, 17.30 Msza święta i wystawienie Najświętszego Sakramentu do 19.00. Zachęcam do modlitwy w intencji: o zdrowie dla chorych i tych, którzy się nimi opiekują, za lekarzy, personel medyczny i służby ratunkowe oraz o wygaśnięcie epidemii.
  7. Modlitwa, post i jałmużna to najważniejsze dobre uczynki, do wypełniania których zachęcamy szczególnie w Wielkim Poście. Okazją do spełnienia jałmużny może być zakup baranka wielkanocnego (6 zł) i świecy paschalnej (7 zł). Można nabyć w zakrystii.
  8. Bóg zapłać za troskę o naszą świątynię. Kolejne osoby proszę o podjęcie obowiązku utrzymania czystości w kościele.
  9. „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” On odpowiedział: „A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” – wszystkim gościom i parafianom życzę tak mocnej wiary, która uzdrawia każdą epidemię. Niech słuchanie i rozważanie Słowa Bożego przyniesie Wam prawdziwe owoce nawrócenia. Boże błogosławieństwo niech towarzyszy Wam w radosnym świętowaniu niedzieli i trosce o zdrowie.