1. We czwartek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
  2. Msza święta w tygodniu o 17.00.
  3. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele.
  4. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” – to zawsze aktualne wezwanie Jezusa. Życzę gościom i parafianom odwagi w poszukiwaniu dróg nawrócenia. Na radosne świętowanie Dnia Pańskiego przyjmijmy Boże błogosławieństwo.