1. We czwartek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
  2. Msza święta w tygodniu: poniedziałek o 7.00, pozostałe dni o 17.00.
  3. Zakończyłem wizytę duszpasterską naszej parafii. Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie, dyskusje nie tylko o polityce i pogodzie, ale i trudnych tematach, troskę i zainteresowanie sprawami bieżącymi w parafii, poddane pomysły i złożone ofiary.
  4. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele.
  5. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” – życzę gościom i parafianom, aby wezwanie Maryi ponagliło nas do działania w poszukiwaniu Jezusa i Jego cudów miłości. Na radosne świętowanie Dnia Pańskiego przyjmijcie Boże błogosławieństwo.