1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zachęcam do codziennego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego, za której odmówienie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Rozpoczynamy także Tydzień Miłosierdzia.
  2. We czwartek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski.
  3. Msza święta w tygodniu w kościele parafialnym do piątku o 18.00, w sobotę o 7.00.
  4. Dziękuję za utrzymanie porządku w świątyni. Proszę kolejne osoby o podjęcie obowiązku utrzymania czystości w kościele.
  5. Dziękuję za nasadzenia drzew iglastych w obrębie kościoła (17-18.04). Taki był wymóg UG Komańcza po wydaniu pozwolenia na wycięcie świerków w ubiegłym roku.
  6. Do sakramentu małżeństwa mają zamiar wstąpić:

          Robert  Tomasz Widlak, ur. w Warszawie, zamieszkały w parafii Nowy Łupków z Mają Natalią              Koziniec, ur. w Zgorzelcu, zamieszkałą w parafii Nowy Łupków; zapowiedź I.

O przeszkodach proszę powiadomić Urząd Parafialny.

  1. „Pan mój i Bóg mój” – życzę parafianom i gościom, aby doświadczyli Jezusa Zmartwychwstałego i Tomaszowej odwagi w codziennym przyznawaniu się do Niego. Na radosne świętowanie Dnia Pańskiego przyjmijcie Boże błogosławieństwo.