1. Witam w naszej parafii ks. Diakona Łukasza Dziedzica. Pochodzi z Przeworska. Posługa diakona to głoszenie słowa Bożego, nauka katechezy sprawowanie nabożeństw liturgicznych. Polecajmy jego duszpasterską posługę Bogu i Maryi.
  2. Dzisiaj w nabożeństwie Gorzkich Żali rozważmy Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa.
  3. Msza święta w tygodniu: w poniedziałek o 7.30, w pozostałe dni o 17.00.
  4. Droga Krzyżowa: w czwartek o 16.00 w Woli, w piątek o 16.00 w Smolniku;

o 17.00 w Łupkowie i Msza święta. Zachęcam do licznego udziału

szczególnie dzieci i młodzież.

  1. Zachęcam do modlitwy w intencji rekolekcji parafialnych, które odbędą się w dniach 2 – 4 marca.
  2. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele.
  3. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” – życzę wszystkim parafianom i gościom otwarcia się na słowo Boże i gotowości w służbie Bogu. Niech Bóg Wam błogosławi.