1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych. Taca przeznaczona na Seminarium Duchowne w Przemyślu.
  2. Po Mszy św. o 12.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Zapraszam do licznego udziału wszystkich parafian.
  3. W tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź przed Mszą św. Przypominam kandydatom do bierzmowania o comiesięcznej spowiedzi.
  4. Kandydatów do bierzmowania z klas VI, VII i VIII zapraszam na spotkanie formacyjne w najbliższy piątek. Rozpoczynamy Drogą Krzyżową o 17.00. Zapraszam także rodziców kandydatów z klasy VIII; po Mszy św. spotkanie organizacyjne.
  5. Za tydzień, druga niedziela miesiąca, taca na inwestycje przy naszych kościołach. W lutym na ten cel złożono: Łupków 1329,50 zł; Smolnik 265 zł; Wola 213 zł; Bóg zapłać.
  6. Msza święta w tygodniu w kościele parafialnym: w poniedziałek o 7.00, w pozostałe dni o 17.00.
  7. Droga Krzyżowa w piątek o 16.00 w Smolniku i Woli. O 17.00 w Łupkowie i Msza święta.
  8. Chętnych na wyjazd do Warszawy na beatyfikację ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego proszę o zgłaszanie się do 15 marca.
  9. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele.
  10.  „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” – życzę gościom i parafianom, aby na co dzień Bóg był w centrum waszego życia, a służba dla Niego odzwierciedlała się w miłości bliźniego . Na radosne przeżywanie Dnia Pańskiego niech Bóg Wam błogosławi.