1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, adoracja i zmiana tajemnic. Taca na Seminarium Duchowne.
  2. Trwa oktawa Bożego Ciała. Zapraszam dzieci i starszych na procesję, aby w ten sposób oddać cześć Jezusowi Eucharystycznemu. We czwartek zakończenie oktawy, poświęcenie wianków oraz błogosławieństwo dzieci.
  3. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie obowiązuje post.
  4. Przyszła niedziela, druga miesiąca, składka na inwestycje przy naszych kościołach. W maju złożono: Smolnik – 221,90 zł; Wola Michowa – 184 zł; Łupków – 1270 zł. Na konto remontowe budynków parafialnych 660 zł. Nasze zobowiązanie proszę składać w podpisanej kopercie z numerem domu lub wpłacać na konto. Bóg zapłać.
  5. Dziękuję za przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało, za wykoszenie trawy wokół kościoła i na parkingu oraz za udział i świadectwo wiary podczas Bóg zapłać.
  6. Bóg zapłać za utrzymanie czystości w świątyni. Proszę kolejne osoby aby zadbały o porządek w domu Bożym oraz wokół niego.
  7. Do sakramentu małżeństwa mają zamiar wstąpić:

Mateusz Gębarowski,  ur. w Sanoku, zam. Nowy Łupków, par. Nowy Łupków z

Jessica, Monika Kosiba, ur. w Katowicach, zam. Katowice; zap. 2.

Łukasz, Tomasz Osękowski, ur. w Sanoku, zam. Mchawa  z

Karina, Joanna Gosztyła, ur. w Lesku, zam. Zagórz: zap. 1.

O przeszkodach proszę powiadomić Urząd parafialny.

  1. Zapraszamy na IX parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 28 – 29 lipiec. W programie zwiedzanie Oświęcimia i Tuchowa. Koszt od 200 zł. Cena obejmuje przejazd, ubezpieczenie, nocleg i śniadanie. Zapisy u proboszcza i p. Gosztyłów.
  2. „Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?” – życzę gościom i parafianom, aby umieli korzystać z odpoczynku niedzielnego, słuchając nauki Jezusa. Na radosne świętowanie Dnia Pańskiego niech Bóg wszystkim błogosławi.