1. Msza w tygodniu codziennie o 17.00.
  2. We środę św. Katedry św. Piotra. Pamiętamy w modlitwie o Ojcu Świętym.
  3. Dziękuję za posprzątanie kościoła. Kolejne osoby proszę o podjęcie troski o naszą świątynię.
  4. Główne prace na chórze zostały zakończone. Pozostały jeszcze drobne prace wykończeniowe. Na sobotę na godzinę 9.00 proszę osoby sprzątające kościół oraz chętne panie i panów o posprzątanie chóru i kościoła.
  5. Wola Michowa: Zostały ścięte jesiony i świerki. Ustaliliśmy z radnymi, że klocki będą przetarte w tartaku na koszt parafii i złożone w Łupkowie do wykorzystania w miarę potrzeb dla całej wspólnoty parafialnej, pozostałe drewno przeznaczone na opał na plebanię.Dziękuję za pomoc przy ścince.
  6. Życzę wszystkim parafianom i gościom odwagi w miłości nieprzyjaciół i wiernego wypełniania wskazówek ewangelicznych na co dzień. Niech nam Bóg błogosławi. Szczęść Boże.