1. Dzisiejsza taca przeznaczona na potrzeby inwestycyjne przy naszych kościołach.
  2. W tygodniu Msza święta: poniedziałek o 7.00, w pozostałe dni o 17.00 i modlitwy za zmarłych polecanych w wypominkach.
  3. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele i wokół niego. Bóg zapłać.
  4. Bóg zapłać parafianom za wszelką pomoc w pracach przy plebanii.
  5. Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie dziękuje wszystkim, którzy pomogli nam w uzyskaniu grantu w wysokości 10 000 złotych na odnowienie pracowni komputerowej. Ostatecznie zajęliśmy 4 miejsce na 403 zarejestrowane inicjatywy, z liczbą głosów 30 985.
  6. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” – życzę wszystkim gościom i parafianom, aby umieli być darem z siebie na doczesne i wieczne życie. Na radosne świętowanie Dnia Pańskiego niech Bóg Wam błogosławi.