1. We czwartek zakończenie nabożeństw różańcowych.
  2. W tygodniu Msza św. o 17.00. Zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty przed Uroczystością Wszystkich Świętych, codziennie od 16.30.
  3. W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w parafii: Smolnik o 10.00, Łupków o 12.00. Po Mszy św. procesja za zmarłych na cmentarz. Zachęcam parafian do licznego udziału we Mszy św. i procesji. Niech to będzie wyraz naszej troski modlitewnej o życie wieczne naszych zmarłych. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  4. W sobotę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msza św. w Smolniku o 16.00.
  5. W Uroczystość Wszystkich Świętych lub w Dzień Zaduszny wierni mogą zyskać odpust zupełny ofiarowany tylko za zmarłych. Warunki: wyzbycie się przywiązania do grzechu, spowiedź, Komunia święta oraz nawiedzenie kościoła i odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca świętego. W listopadzie w każdym dniu można zyskiwać odpusty jedynie za zmarłych, nawiedzając cmentarz oraz odmówić modlitwę za zmarłych i w intencjach Ojca świętego. Od 1 do 8 odpust jest zupełny w pozostałe dni cząstkowy. Spowiedź wystarczy do zyskania odpustów w wielu dniach.
  6. W tygodniu pierwszy piątek i sobota miesiąca.
  7. Najbliższa niedziela, pierwsza miesiąca, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych.
  8. W listopadzie będziemy polecać naszych wiernych zmarłych w modlitwie wspominkowej, codziennie po Mszy świętej. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
  9. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele i wokół niego. Bóg zapłać.
  10. Do sakramentu małżeństwa mają zamiar wstąpić: Igor, Mikołaj Ślusarczyk, ur. w Wadowicach, zam. Andrychów z Malwiną, Marią Gosztyła, ur. w Lesku, zam. Wola Michowa. Zapowiedź II. O zaistniałych przeszkodach proszę powiadomić Urząd Parafialny.
  11. „Jesteście świątynią Boga” – życzę gościom i parafianom, aby świątyni była Waszym domem, źródłem i skarbem w dążeniu do świętości. Na radosne świętowanie Dnia Pańskiego przyjmijcie Boże błogosławieństwo.