1. Jutro Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Polecamy w modlitwie solenizantów i zapraszam na mszę świętą szczególnie ojców.
  2. Droga Krzyżowa w Woli we czwartek o 17.00, w piątek w Smolniku o 17.00 a w Łupkowie o 18.00.
  3. W sobotę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia – modlimy się o poszanowanie życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
  4. Msza święta w tygodniu codziennie o 18.00.
  5. Dziękuję za troskę o naszą świątynię. Kolejne osoby proszę o podjęcie obowiązku utrzymania czystości w kościele.
  6. WOLA MICHOWA: Jeśli Dopisze pogoda to na sobotę prosiłbym chętnych parafian do uprzątnięcia placu przy kościele. Może uda się także wyciąć już pozostałe drzewa. Jeśli nie będzie pogody, to prace przesuniemy na pierwszą sobotę kwietnia.
  7. Kończymy nasze parafialne rekolekcje. Dziękuję wszystkim za obecność, ofiarność i wszelką pomoc przy ich organizacji.
  8. Szczególne podziękowanie dla ks. Krzysztofa Mierzejewskiego, wikariusza z Żurawicy, za podjęcie trudu przeprowadzenia rekolekcji: dla dzieci szkolnych, dla więźniów z Zakładu Karnego i dla nas wszystkich. Dziękuję za przypomnienie nam o nieskończonym Bożym Miłosierdziu, o którym tak wiele dowiedzieliśmy się, może zupełnie dla nas nowych sugestii do rozważenia w sercu. Dziękuję za wspólną modlitwę, odprawione msze święte w intencji wszystkich parafian oraz świadectwo kapłańskiego życia.  Niech dobry Bóg błogosławi Mu w dalszej pracy rekolekcyjnej w prowadzeniu nas do Boga. Szczęść Boże.
  9. Wszystkim parafianom i gościom życzę dobrej niedzieli oraz silnej wiary w odkrywaniu na nowo łaski Bożego miłosierdzia. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi.