1. Dziś rozpoczyna się tydzień misyjny; modlimy się za misje na wszystkich kontynentach. Taca przeznaczona na misje.
  2. Dziś liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.
  3. W tygodniu Msza święta o 17.00 i nabożeństwo różańcowe. Zapraszam dzieci i młodzież oraz starszych do wspólnej modlitwy.
  4. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele i wokół niego. Bóg zapłać.
  5. Dziękuję siostrom z róży św. Faustyny oraz siostrom Teresie i Alinie za ofiarę złożoną na kwiaty i dekoracje na „Różaniec do granic”. Bóg zapłać.
  6. Kartki na wypominki można zabrać; proszę w miarę czytelnie wypełnić.
  7. Zapraszamy na pielgrzymkę do Krakowa, Łagiewnik oraz Ludźmierza i Szaflar w dniach 4-5 listopad. Cena 80 zł. Zapisy u p. Gosztyłów.
  8. Podziękowanie dla wszystkich, którzy wczoraj i w całym minionym tygodniu pracowali przy porządkowaniu cmentarza w Smolniku. Szczególnie dziękuję p. Krzyśkowi Hujsak z Woli oraz p. Tadeuszowi  i Rafałowi Ocieczek za wycinkę pozostałych, trudnych drzew. Wszystkim obecnym wczoraj, Bóg zapłać za poświecony czas, sprzęt, przywiezione na plebanię drzewo i ogrom pracy dla wspólnego dobra. Zapraszam w miarę czasu i pogody tych, którzy nie przyszli pomóc, aby w najbliższym tygodniu zainteresować się utrzymaniem cmentarza, posprzątać przy grobach, odkopać pozostałe pniaki, aby ich ściąć równo z ziemią. Pracy jest jeszcze sporo. Trzeba nam wszystkim zaangażować się, aby w przyszłości było jeszcze ładniej. Bóg zapłać za wszelkie dobro.
  9. „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” –  odpowiadając na to Jezusowi, złóżmy na ołtarzu całe nasze życie i wszystkie sprawy, aby razem z ofiarą Jezusa zostały uświęcone. Niech każdy nasz czyn, słowo i myśl oddają chwałę Bogu. Tego życzę wam wszystkim. Niech Bóg Wam błogosławi.