1. Dziś druga niedziela miesiąca, składka na inwestycje przy naszych kościołach.
  2. Dziś także Dzień Papieski. Zbiórka do puszki na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
  3. W tygodniu Msza święta o 17.00 i nabożeństwo różańcowe. Zapraszam dzieci, młodzież oraz starszych do wspólnej modlitwy.
  4. We czwartek święto św. Łukasza. Modlimy się w intencji służby zdrowia.
  5. Za tydzień zbiórka środków na ogrzewanie plebanii.
  6. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele i wokół niego. Bóg zapłać.
  7. Dziękuję za wszelką pomoc przy pracach remontowych plebanii.
  8. S i WM: Zapraszam na sobotę od 10.00 do prac przy porządkowaniu cmentarza mieszkańców Smolnika i Woli Michowej oraz wszystkich tych, którzy mają bliskich na cmentarzu. Proszę przynieść potrzebne narzędzia.
  9. „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” – życzę gościom i parafianom, aby umieli rezygnować z „czegoś”, i w ten sposób posiąść Królestwo Boże. Na spokojne i radosne świętowanie dnia Pańskiego przyjmijmy Boże błogosławieństwo.