1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych. Składka na Seminarium Duchowne.
  2. Rozpoczynamy dziś miesiąc październik – początek nabożeństw różańcowych o 12.00 w kościele parafialnym. Za odmówienie części różańca (5 tajemnic) można zyskać odpust pod zwykłymi warunkami.
  3. W tygodniu Msza święta o 17.00 i nabożeństwo różańcowe. Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnej modlitwy. Dzieci zachęcam do zbierania od dziś przez cały miesiąc obrazków.
  4. W tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź codziennie od 16.30.
  5.  We czwartek o 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, o 17.00 różaniec i Msza święta.
  6. We czwartek zapraszam na spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z klasy VI, VII i gimnazjum. Możliwość skorzystania z comiesięcznej spowiedzi. Zapraszam także tych, którzy do tej pory nie przyjęli sakramentu bierzmowania.
  7. Za tydzień, druga niedziela miesiąca, składka na inwestycje przy naszych kościołach. W sierpniu zebrano na ten cel 1298 złotych. Bóg zapłać za hojność. Również za tydzień, Dzień Papieski. Zbiórka do puszki na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
  8. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele i wokół niego. Bóg zapłać. W związku z „Różańcem do granic” proszę, aby w Łupkowie i na Woli posprzątać kościół w sobotę po zakończeniu modlitwy, po 16.00.
  9. W sobotę, 7 października, wielka narodowa modlitwa różańcowa w intencji Ojczyzny i pokoju na świecie. O 10.30 gromadzimy się w kościele parafialnym na konferencji wstępnej. O 11.00 Msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu. O 14.00 gromadzimy się w kościele w Łupkowie i w Woli Michowej (1 lub 2 autokary), aby odmówić 4 części różańca oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego po drugiej części różańca. Zakończenie planowane jest na 16.00. Zapraszam wszystkich parafian do włączenia się w tę modlitwę, szczególnie dzieci i młodzież szkolną, nauczycieli, Służbę Więzienną, członków róż różańcowych, ministrantów,  Zdobądźmy się na wygospodarowanie czasu dla Boga i Jego Matki. Wieczorem nie będzie już nabożeństwa.
  10. Bardzo proszę o pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. W myśl ustaleń na Radzie proszę o podjęcie wyznaczonych obowiązków. Proszę o nie parkowanie samochodów na parkingu przy kościele.  Parking dla samochodów i autokarów przewidziano przy boisku wiejskim, na terenach dawnej składnicy OZLP oraz na drodze od skrzyżowania przy cmentarzu do szkoły. Proszę także o pomoc w uporządkowaniu obejścia kościoła i parkingu. Do środy ma być ładna pogoda, może panowie wykosiliby trawę wokół ogrodzenia, można by porównać trochę ziemię;  zadbajmy wszyscy o wizerunek naszej miejscowości.
  11. „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie” – śpiewał psalmista Pański. Życzę parafianom i gościom aby odnaleźli właściwe drogi prowadzące do Boga. Niech przewodniczką na tych drogach będzie Maryja, Królowa Różańca.