1. Dziś niedziela środków społecznego przekazu, modlimy się za pracowników mediów. Taca przeznaczona na Diecezjalne Radio Fara.
  2. Także dziś rozpoczynamy IX Tydzień Wychowania.
  3. We środę święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski, dzieci i młodzieży. Zapraszam dzieci i młodzież na Mszę św. aby w ten sposób uczcić swojego patrona.
  4. W sobotę święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.
  5. W tygodniu Msza święta o 18.00, w sobotę o 7.00.
  6. W piątek, na Mszę św. na 18.00 i spotkanie formacyjne zapraszam rodziców i opiekunów dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej (I-III) oraz kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania (VI-VIII).
  7. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele i wokół niego.
  8. Parafia w Komańczy organizuje pielgrzymkę dla członków Róż Żywego Różańca do Sanktuarium św. Jana Pawła II do Krosna w dniu 28 września. Chętni mogą się zgłosić u mnie lub u ks. Adama w Komańczy.        Koszt 70 zł.
  9. „Radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca” – życzę gościom i parafianom, aby jak najczęściej korzystali z daru nawrócenia a przez to przynosili radość aniołom Bożym. Na Dzień Pański  i najbliższy tydzień niech Wam Bóg błogosławi.