1. Przyszła niedziela, pierwsza miesiąca, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych.
  2. W tym tygodniu Msza święta w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę o 7.00, we środę i piątek o 18.00.
  3. Zbliża się rozpoczęcie nowego roku szkolnego . Proszę rodziców i opiekunów o przypomnienie dzieciom o spowiedzi, aby nowy rok szkolny rozpocząć z błogosławieństwem Bożym. Codziennie przed Mszą jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
  4. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele i wokół niego. Bóg zapłać.
  5. Dziękuję znajomym i przyjaciołom z Krosna, którzy ofiarowali nam stojaki na rowery. Bóg zapłać.
  6. W trosce o naszą szkołę, została podjęta inicjatywa „Lokalni Herosi”, która ma na celu odnowienie pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łupkowie. Zachęcamy więc wszystkich, którym leży na sercu dobro i rozwój najmłodszego pokolenia do włączenia się w tę akcję. Głosować może każdy, kto ma dostęp do Internetu i z każdego urządzenia osobno. Szczegóły w gablotce, na stronie internetowej szkoły lub u nauczycieli.
  7. WM: Dziękuję róży św. Anny za ofiarę na tron pod monstrancję. Koszt to 690 złotych. Bóg zapłać.
  8. Do sakramentu małżeństwa mają zamiar wstąpić: Zenon Michór, z parafii Nowy Łupków z Anna, Maria Kuś, z parafii Komańcza; zapowiedź II. O przeszkodach proszę powiadomić Urząd Parafialny.
  9. Maryja modli się tam z nami i za nas i wciąż mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. – życzę gościom i parafianom, aby mieli odwagę stawać w prawdzie swojej wiary i być tak odpowiedzialnymi za siebie i innych, jak Maryja. Na radosne świętowanie Dnia Pańskiego oraz ostatni tydzień wakacji niech Bóg wszystkim błogosławi.