1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych. Taca przeznaczona na potrzeby Archidiecezji.
  2. W poniedziałek Święto Przemienienia Pańskiego, a w czwartek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy.
  3. Msza święta w okresie wakacyjnym: w poniedziałek, środę i piątek o18.00 we wtorek, czwartek i sobotę o 7.00.
  4. Dziękuję firmie ELEKTROWAT za naprawienie odgromienia w ramach gwarancji. Zakupione zostały płotki śniegowe, które w najbliższym czasie będą zamontowane.
  5. Dziękuję za troskę o kościół. Proszę kolejne osoby o utrzymanie czystości i porządku w kościele i wokół niego. Bóg zapłać.
  6. Za tydzień, druga niedziela miesiąca, składka na inwestycje przy naszych kościołach. W miesiącu lipcu złożono: Łupków 1315 zł; Smolnik 257 zł; Wola Michowa 470 zł. Na konto remontowe budynków parafialnych 340 zł. Nasze zobowiązanie proszę składać w podpisanej kopercie z numerem domu lub wpłacać na konto. Bóg zapłać za ofiarność. Pragnę poinformować, że WFOŚ i GW przyznał dotacje na „Wykonanie termomodernizacji budynku plebanii parafii pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie”.
  7. Trwają prace przy izolacji poziomej fundamentów metodą iniekcji podciśnieniowej. Są w zakrystii lampy zdjęte z kościoła. Gdyby ktoś potrzebował to proszę się zgłosić do mnie.
  8. Za tydzień, 12 sierpnia, organizowana jest pielgrzymka na Kalwarię Pacławską. Wyjazd z parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Komańczy o 5.30. Koszt 50 zł. Zapisy u p. Gosztyłów.
  9. „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.– życzę parafianom i gościom, aby uwierzyli w Jezusa całym sercem i przychodzili do Niego jak najczęściej. Na świętowanie Dnia Pańskiego i kolejnego wakacyjnego tygodnia przyjmijmy Boże błogosławieństwo.