1. Dziś składka na inwestycje przy naszych kościołach. Bóg zapłać za złożone ofiary.
  2. Dziękuję wszystkim za świadectwo wiary w czasie Oktawy Bożego Ciała.
  3. Msza święta do piątku o 18.00, w sobotę o 13.30.
  4. Dziękuję za utrzymanie czystości w świątyni. Proszę kolejne osoby aby zadbały o porządek w domu Bożym oraz wokół kościoła.
  5. Do sakramentu małżeństwa mają zamiar wstąpić: Łukasz, Tomasz Osękowski, ur. w Sanoku, zam. Mchawa z Karina, Joanna Gosztyła, ur. w Lesku, zam. Zagórz: zap. 2. O przeszkodach proszę powiadomić Urząd Parafialny.
  6. Zapraszamy na IX parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę, Oświęcimia i Tuchowa w dniach 28 – 29 lipiec. Koszt od 200 zł. Zapisy u proboszcza i p. Gosztyłów.
  7. „Kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką” – życzę gościom i parafianom aby w swoim życiu uczyli się zawsze wypełniać wolę Bożą. Na radosne świętowanie Dnia Pańskiego niech Bóg wszystkim błogosławi.