Przed nami kolejny rok. Jaki on będzie? Co przyniesie? Nowy kalendarz winien zapisać sam Bóg, a my winniśmy dokładnie wypełnić to, czego On od nas oczekuje. Każdego dnia mówimy bowiem: „Ojcze, bądź wola Twoja”. Życzę wszystkim parafianom i gościom, aby w codziennym życiu odczytali i wypełniali wolę Ojca. Aby Jezus i Jego Matka byli zawsze w centrum życia, by jak pasterze opowiadać o wielkich dziełach Bożych, których doświadczacie w życiu. Niech spełnią się także życzenia pokoju, miłości, zdrowia i radości na co dzień. A dobry Bóg niech nas wszystkich obejmie swoim błogosławieństwem na cały 2017 rok. Szczęść Boże.