25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, ks. Arcybiskup Adam Szal, Metropolita Przemyski rozpoczął wizytację kanoniczną dekanatu Rzepedzkiego. Wizytacja pochodzi od łacińskiego słowa visito i oznacza: odwiedzać, pokazywać, zjawiać się, dać się widzieć, oglądać, wizytować, wyświadczać łaskę, wspierać. W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy następujące słowa: „Biskup diecezjalny poprzez swoją posługę utwierdza lud wierny w wierze, nadziei i miłości. Biskup realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach wizytacji kanonicznej. Biskup ma obowiązek przeprowadzić taką wizytację zgodnie z normą prawną Kodeksu Prawa Kanonicznego, raz na pięć lat, osobiście lub przez swojego biskupa pomocniczego”. (por. kan. 396 – 397 KPK).

25 i 26 marca, parafia pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie miała zaszczyt gościć Pasterza Diecezji Przemyskiej, ks. Arcybiskupa Adama Szala. Rozpoczął wizytować naszą parafię od odwiedzin w Zakładzie Karnym, gdzie spotkał się ze skazanymi i pracownikami Służby Więziennej na czele z dyrektorem Adamem Zarzycznym. Podczas wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia polecaliśmy Bogu skazanych i ich rodziny, wypraszając również życie wieczne dla zmarłych przebywających w ZK jak i pracowników SW.

Główną uroczystością tego dnia była Msza święta w kościele parafialnym połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania 14 kandydatom z klasy VIII i III gimnazjum. W powitaniu ks. Arcybiskupa ksiądz proboszcz zaznaczył, że obecna wizytacja zbiega się z 40-tą rocznicą erygowania parafii i przedstawił jej historię. W homilii ks. Arcybiskup zachęcał wszystkich do pielęgnowania swojej wiary, dbałości o świątynię i dawanie świadectwa wiary młodemu pokoleniu. Na zakończenie swoje sprawozdanie złożyli przedstawiciele grup działających przy parafii: ministrantów, Róż Różańcowych i Rady Duszpasterskiej, po czym ks. Arcybiskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

W drugim dniu wizytacji ks. Arcybiskup odwiedził najpierw kościoły filialne. W Smolniku, odmawiając różaniec, polecaliśmy Bożemu Miłosierdziu zmarłych duszpasterzy, dobroczyńców, poległych w obronie Ojczyzny i parafian. Zachęcał także do dalszej dbałości o wiarę i materialny wygląd zabytkowej cerkwi. Po udzieleniu zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa ks. Arcybiskup zapoznał się z bieżącymi pracami remontowo-konserwatorskimi kościoła.

W Woli Michowej wraz ze zgromadzonymi wiernymi modliliśmy się w intencji naszej parafii, rozważając Drogę Krzyżową. Również i tu, ks. Arcybiskup zachęcał do pogłębiania swojej wiary i umacniania młodego pokolenia w jej wyznawaniu.

Kolejnym punktem wizytacji były odwiedziny u chorego, skąd udaliśmy się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie. Po powitaniu przez panią dyrektor Renatę Kaim, uczniowie klasy VI przedstawili prezentację multimedialną o historii parafii w Nowym Łupkowie, którą przygotowali we współpracy z panem Jarosławem Szachmatem, nauczycielem historii. W swoim słowie do uczniów i pracowników szkoły, ks. Arcybiskup zachęcał do pogłębiania i życia najlepszymi wartościami, jakie daje zachowywanie Bożych przykazań i modlitwa. Po wspólnym odśpiewaniu Barki i obiedzie ks. Arcybiskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Dziękujemy ks. Arcybiskupowi za ten piękny, ubogacony świadectwem wiary czas oraz wszelkie wskazówki, które pomogą nam w dążeniu do świętości.