W dniu 1.listopada w czwartek uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. Porządek nabożeństw w parafii jak w niedzielę. Po mszy południowej w Nowym Łupkowie procesja na cmentarz.
W pierwszy piątek w dniu 2. Listopada Dzień Zaduszny czyli wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Modlimy się za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego by mogli osiągnąć szczęście wieczne. Porządek nabożeństwa w Woli Michowej o godz. 9.00, w Smolniku o 10.30 i w kościele parafialnym w Nowym Łupkowie o 17.00.

W listopadzie można uzyskać odpusty za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty, przyjęcie Komunii sakramentalnej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze Nasz, Wierzę w Boga i modlitwy za zmarłych oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach 1-8 listopada odpust jest zupełny w pozostałe dni cząstkowy. Warunki uzyskania odpustu zupełnego podano wyżej z tym, że spowiedź sakramentalna wystarczy do uzyskania odpustów w wielu dniach