W dniu 22 kwietnia 2013 roku rozpoczęliśmy budowe wieży na kościele Parafialnym w Nowym Łupkowie. W reazlizacji tego przedsięwzięcia parafię naszą wspiera Pan Robert Wojnar. W tym samym terminie rozpoczęto również prace remontowe Cerkwi w Smolniku.