6 grudnia przypada liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja. W naszej parafii, w kościele dojazdowym w Smolniku, uczestniczyliśmy w odpuście ku czci patrona kościoła – św. Mikołaja. Ks. Piotr Bielówka – wikariusz z Czaszyna przybliżył nam tę piękną i wyjątkową postać, wskazując nie tylko na historię czy legendy związane ze świętym, ale przede wszystkim osobę czyniącą miłosierdzie. Zachęcał także nas do czynów miłosierdzia wobec naszych bliźnich. W radości i uwielbieniu Boga za św. Mikołaja, obdarowani „odpustowymi” cukierkami, idźmy czynić dobro na co dzień, tak jak św. Mikołaj.