„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.  Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzone nam zło”.

Kard. S. Wyszyński.

 

Życzę gościom i parafianom, aby Nowy Rok obfitował czynionym i otrzymanym dobrem, byście dawali sobie i bliźnim radość, pokój i szczęście, by w Waszym życiu codziennym gościł uśmiech i optymizm, zadowolenie z otrzymywanych od Boga darów, wdzięczność za dobre rady i słowa. Niech Boże błogosławieństwo napełnia Was w każdym dniu Nowego Roku. Szczęść Boże.